รางวัลแห่งความภูมิใจ

แบบบ้าน CHOLLATEE โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์

ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ปี 2016 จาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

 

โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Think Of Living People’s Choice Awards 2016 โครงการแนวราบที่มีสาธารณูปโภคยอดเยี่ยม ประจาปี 2016 (Best Housing Facilities)

 

บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน)

ได้รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทย ประจา ปี 2016 โครงการท่ไี ด้รับรางวัล 2 โครงการ ได้แก่ ปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ ซิตี้เซนส์ ศาลายา

 

แบบบ้าน SIKAREE โครงการปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์

ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม ปี 2014 จาก นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

 

โครงการสิริทาวารา

ได้รับรางวัล บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ระดับดี ปี 2008 ถึง 3 รางวัล ทั้งประเภทโครงการ และแบบบ้าน (แบบบ้านธารทาวา และวารทาวา) โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

 

ความภาคภูมิใจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ปริญสิริ

ก่อตั้งเมื่อปี 2000 ปี 2001 โครงการแรกของปริญสิริ ได้รับรางวัลจากงานประกวดที่คัดสรรผลงานของสถาปนิก และบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนาระดับโลก จากทุกประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและสหรัฐอเมริกา ถึง 2 รางวัล และปี 2004 โครงการสิริทาวารา ยังได้รับอีก 1 รางวัล การันตีคุณภาพบ้านและสภาพแวดล้อมของปริญสิริ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เสน่ห์ของบ้านที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ” รางวัล GOLD NUGGET AWARDS 2001 และ 2004 “AWARD OF MERIT” จัดโดย PCBC-THE PREMIER BUILDING SHOW AND BUILDER MAGAZINE ประเทศสหรัฐอเมริกา