ติดต่อปริญสิริ

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

123 อาคารซันทาวเวอร์ส ชั้น 17 อาคารเอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900

Call Center :1753

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ