ติดต่อปริญสิริ

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

246 ( ห้างเพลินนารี่ มอลล์ )
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10230

Call Center :1753

แบบฟอร์มสำหรับติดต่อ