PRIN Highlight

โครงการเด่น

Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

ปริญสิริ บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 460,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนาวาเอกหญิงวราภรณ์ รัตสิรยากร เป็นตัวแทนมอบ และพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม

#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ มูลค่า 650,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤต อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri

อ่านต่อ
ปริญสิริ มอบทุนพัฒนาการศึกษา แก่โรงเรียนวันหานโพธิ์

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญ มอบทุนพัฒนาการศึกษา แก่โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จำนวน 450,000 บาท ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดหานโพธิ์ จังหวัดพัทลุง

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม

#Prinsirishareandcare #Prinsiri

อ่านต่อ