PRINSIRI BLOG

prinsiri.com/blog

Ideas & Inspiration

สิ่งของที่เราลงมือทำขึ้นเองนั้นมีคุณค่าทางจิตใจสูง

4 วิธีการออมเงินง่ายๆ ตามแนวพระราชดำริการออมของในหลวง ร.9


ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นต้นแบบการออมเงินที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของเราชาวไทยทุกคน พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์นักออม” ที่ประหยัด อดออม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียง และยังทรงให้แนวพระราชดำริการออมเพื่อเป็นแนวทางการออมแก่ประชาชน ดังพระราชดำรัสที่ว่า “การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง”

ในวันนี้ Prinsiri Blog เราจึงได้นำหลักการออมเงินง่ายๆ ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 มาให้ทุกๆ คนได้ลองนำไปปรับใช้เพื่อสร้างวินัยการออมและช่วยให้เรารู้จักใช้เงินให้ไม่เป็นหนี้กันค่ะ

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เริ่มบันทึกรายรับ-รายจ่าย ในทุกๆวัน รวมถึงค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องจ่ายทุกเดือนด้วย เพื่อสร้างวิธีควบคุมการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง และช่วยเตือนความจำว่าเราใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง และเมื่อบันทึกครบ 1 เดือน เราจะเห็นได้ว่ามีรายจ่ายอะไรที่เป็นส่วนสิ้นเปลืองบ้าง และจะรู้ว่าสามารถลดรายจ่ายนั้นออกมาเป็นเงินออมได้

มีน้อยก็ใช้น้อย อย่าสร้างหนี้

นอกจากการรู้จักออมเงินอย่างสม่ำเสมอแล้ว เราจะต้องรู้จักใช้เงินด้วย โดยใช้เงินให้ไม่เกินตัว และไม่หวังพึ่งน้ำบ่อหน้า หากคิดว่าซื้อวันนี้แล้วค่อยหาเงินมาจ่ายทีหลัง จะยิ่งทำให้เราก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น แถมยังทำให้เงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันร่อยหรอจนไม่เหลือเก็บอีกด้วย

ตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจน และไปให้ถึงเป้าที่ตั้งไว้

การตั้งเป้าหมายการออมเงินก็เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการออม เมื่อเรามีเป้าหมายแล้วว่าจะออมเพื่ออะไร ก็ควรจะเริ่มคำนวณเงินที่จะออมว่าจะต้องออมแบบไหน และใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะบรรลุเป้าหมาย

ต่อยอดเงินออมให้งอกเงย

รู้จักออมเงินแล้วต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเงินที่ออมด้วย เหมือนกับคำพูดที่ว่า “ใช้เงินทำงาน” ต้องศึกษาว่าเราสามารถนำเงินออมที่มีมาลงทุนกับอะไรได้บ้าง เช่น กองทุน หุ้น หรือจะนำไปลงทุนทำธุรกิจ ที่จะสามารถทำให้เงินของเรางอกเงย แต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้ จะต้องศึกษาให้ดีและเลือกให้เหมาะกับเราด้วย

"เริ่มต้นการออมวันนี้ เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง ชีวิตที่เป็นสุขคือสิ่งที่เราสร้างได้เอง"

มอบความรักในทุกโอกาสกับ 10 ร้านดอกไม้สวยแสนละมุนจาก IG

YOU MUST ALSO LIKE

รู้จัก “Prinsiri” ผ่านตัวตนคนทำบ้าน บนคำว่า “The Art Of Living”

ชวนเพื่อน ๆ มาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวในสวนหลังบ้านก็ ยังได้ นอกจากจะทำให้เรามีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ มากขึ้นแล้ว ยังช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้อีกด้วย...
อ่านต่อ
10 Comments

รู้จัก “Prinsiri” ผ่านตัวตนคนทำบ้าน บนคำว่า “The Art Of Living”

ชวนเพื่อน ๆ มาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวในสวนหลังบ้านก็ ยังได้ นอกจากจะทำให้เรามีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ มากขึ้นแล้ว ยังช่วยกระชับ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้อีกด้วย...
อ่านต่อ
10 Comments

Categories

ประเภทบทความ

SUBSCRIBE

ติดตามบทความดีๆจากปริญสิริ

THANK YOU FOR REGISTRATION

Go to Top