ขอเส้นทาง

โปรโมชั่น ซิตี้เซนส์ ช็อป ศาลายา

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท ปริญสิริ โอโซโน่ จำกัด เลขที่ 246 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230  ทุนจดทะเบียน  2,000,000 บาท  (ชำระแล้ว 2,000,000 บาท) กรรมการผู้จัดการ นางสาวสิริลักษณ์  โกวิทจินดาชัย / เริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคม 2557 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนตุลาคม 2564 / หลังผู้ซื้อชำระเงินตามสัญญาครบถ้วน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบวันโอนกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน / โปรโมชั่นซื้อง่ายจ่ายแค่จอง เป็นการจ่ายเฉพาะเงินจอง 20,000 บาท โดยเป็นโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ทำการจองถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2565 เท่านั้น /โปรโมชั่นราคาเริ่ม 3.xx ล้าน เฉพาะแปลง V010 เท่านั้นราคา 3.99 ล้าน ***เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***  ภาพที่ปรากฏบนเอกสารนี้ประกอบด้วย ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา  ภาพจำลอง ภาพจริงบรรยากาศจำลอง  และภาพถ่ายจากสถานที่จริง  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพ หรือเกี่ยวกับ Shop House สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริง หรือ โทร. 1753

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

นัดเยี่ยมชมโครงการ

บริการประเมินการขอสินเชื่อ

มีผู้กู้ร่วมหรือไม่
*หมายเหต
  • ผลการประเมินดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยอื่นๆตามธนาคารที่ท่านเสมัครสินเชื่อ
  • ข้อมูลของท่านเป็นความลับ เพื่อใช้ในการประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นเท่านั้น

แบบบ้าน

Shop House

รายละเอียดเกี่ยวกับห้อง Shop House

พื้นที่ใช้สอยตร.ม.137
ห้องอเนกประสงค์ห้อง3
ห้องน้ำห้อง2
ที่จอดรถคัน2

แปลนห้อง Shop House

ที่ตั้งโครงการ
เลือกสถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียง