พื้นหลังบ้าน
เกี่ยวกับปริญสิริ

ประวัติความเป็นมา 'ปริญสิริ'

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบรับกระแสการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การฟอร์มทีมผู้บริหารของ บริษัท จินดาพงษ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด จากการสั่งสม ประสบการณ์ยาวนานกว่าสิบปีบนถนนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย ส่งผลให้เราผ่านพ้นอุปสรรคนานับประการโดยเฉพาะวิกฤติ ไอเอ็มเอฟ และโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์รีสอร์ท จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อตอนปลายปีเดียวกัน แต่ยังสามารถต้านสถาวะเศรษฐกิจการชะลอตัว และยังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ส่งผลให้มียอดขายที่พุ่งสูงกว่า 80% ภายในสามเดือนแรกเท่านั้น นับจากนั้นบ้านปริญสิริจึงถือว่าเป็นโครงการที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจในด้านคุณภาพ การออกแบบ และมุ่งเน้นให้โครงการแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเพื่อสร้างสังคมที่ดีต่อไป

วิสัยทัศน์

โควทซ้าย
ปริญสิริ มุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงรุก สู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ “บ้าน” สำหรับสร้างครอบครัวชุมชนและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์
โควทขวา

พันธกิจ

การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สมบูรณ์ มีความสุขและส่งเสริมการฝึกอบรม วิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการสร้างนวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัย สำหรับอนาคตอย่างต่อเนื่อง
บวกเพิ่มเติม
การพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพระดับสากล
บวกเพิ่มเติม
การมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส และความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้าและผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการมุ่งเน้นในการคืนกำไรสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ