ปริญสิริ บริจาคเงินให้โครงการ Saturday School

ปริญสิริร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Saturday School
No items found.
ปริญสิริร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ Saturday School

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย ผู้อํานวยการสายงานการตลาด บมจ.ปริญสิริ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 50,000 บาท ให้กับ โครงการ Saturday School ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนต้นในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ด้อยโอกาสหรือชุมชนต่างๆ ได้รับความรู้รอบตัวด้านอื่นๆ เพิ่มเติม

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อโครงการ Saturday School Season 4 ตอน Mission I’m possible ตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2016 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง และ 2 ชุมชน

กิจกรรมภายใต้โครงการนี้นับได้ว่าทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว ทำให้องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ บมจ.ปริญสิริ ที่มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา