ผู้บริหารดีเด่น คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้บริหารดีเด่น คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ประจำปี ๒๕๕๙
No items found.
ผู้บริหารดีเด่น คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ประจำปี ๒๕๕๙

“โครงการสร้างสรรค์ คนดีต้นแบบของสังคมไทย” จัดโดยชมรม ปันน้ำใจ อุ่นไอรัก เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่างๆ ทั่วประเทศไทย และได้จัดพิธีมอบรางวัล
คุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ขึ้นประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำดี คิดดี ประสบความสำเร็จ ด้านการงาน ครอบครัว ธุรกิจและปฎิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

โดยมีท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เป็นองค์ประธานพิธีมอบรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง”ประจำปี ๒๕๕๙

ทางคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปริญสิริ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลตัวอย่าง สาขา ผู้บริหารดีเด่น เดินทางเข้ารับรางวัล ”กินรีทอง” พร้อมเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 ณ อินฟินิท ซิตี้ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา