ปริญสิริ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ

No items found.
ปริญสิริ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
โดยนำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคมากมาย อาทิ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำเย็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง น้ำยาถูพื้น ฯลฯ สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ
ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม