“เซล ศาลายา” คว้ารางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1

“เซล ศาลายา” คอนโดจากปริญสิริ คว้ารางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาคอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561
No items found.
“เซล ศาลายา” คอนโดจากปริญสิริ คว้ารางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาคอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018
(PEAT 2018) โดยทาการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่อยู่อาศัย

คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัล จาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยโครงการคอนโดจากปริญสิริที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

โครงการเซล ศาลายา (Zelle Salaya) คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขา คอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561 (Best Green Eco Low Rise Condominium 2018)

โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ สัมผัสความสวยงาม และสภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการเซล ศาลายา และเซล รัตนาธิเบศร์ ได้แล้ววันนี้