ปริญสิริ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบข้าวสารและเงิน แก่ผู้สูงอายุ ณ อบต.บึงทองหลาง

No items found.
ปริญสิริ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบข้าวสารและเงิน แก่ผู้สูงอายุ ณ อบต.บึงทองหลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ที่ อบต.บึงทองหลาง
พร้อมมอบข้าวสารจำนวน 250 ถุง และเงินเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำไปซื้อของใช้จำเป็น
สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม