ปริญสิริ ส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องแรงงาน

No items found.
ปริญสิริ ส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องแรงงาน

ปริญสิริ ขยายความช่วยเหลือ สู่พี่น้องแรงงานก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ และไม่ได้รับค่าจ้างรายวัน โดยได้ส่งมอบข้าวสาร ไข่ไก่ให้แก่ทีมแรงงานและครอบครัวที่อยู่ในแคมป์ เพื่อไปประกอบอาหาร ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาปิดแคมป์ตามนโยบายของภาครัฐ

ปริญสิริ ขอเป็นพลังเล็กๆ ในการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องแรงงาน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤต Covid-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#Prinsiri #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน