ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่รพ.ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช

ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
No items found.
ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ มูลค่า 650,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นโรงพยาบาลทหารชั้นนำที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพบกและประชาชน ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพแก่ทหารครอบครัวและประชาชนทั่วไปอย่างมีคุณภาพและให้การสนับสนุนภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้นความซื่อสัตย์ เสียสละและสำนึกรับผิดชอบในการรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญพร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้ใช้บริการ

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤต อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri