ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

No items found.
ปริญสิริ บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ มูลค่า 650,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

ปริญสิริขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ในการพาคนไทยก้าวผ่านวิกฤต อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Prinsiri