ปริญสิริ บริจาคเครื่องยูนิตทำฟัน แก่รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ปริญสิริ บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
No items found.
ปริญสิริ บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 460,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

โดยมีนาวาเอกหญิงวราภรณ์ รัตสิรยากร เป็นตัวแทนมอบ และพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

กรมการแพทย์ทหารเรือเป็นเป็นหน่วยงานราชการของ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับและการพยาบาล ซึ่งมีเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือคนปัจจุบันคือพลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้สังคม

#Prinsirishareandcare #Prinsiri