ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบายภาครัฐ

ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบายภาครัฐ
No items found.
ปริญสิริ หยุดใช้คริปโทเคอร์เรนซี่ในการชำระสินค้า ตามนโยบายภาครัฐ

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กระทรวงการคลัง ได้ร่างหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการ

ก่อนหน้านี้ปริญสิริ เปิดให้ซื้อบ้านและคอนโดด้วย Dogecoin และเหรีญอื่นๆ รวม 5 สกุล เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยปัจจุบัน สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยอำนวยความสะดวก

บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จึงหยุดโครงการใช้คริปโทเคอร์เรนซี่หรือเงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้าไปก่อนเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและพร้อมปรับตัวไม่ว่าจะนโยบายอะไรก็ตาม โดยอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากภาครัฐฯ อีกครั้ง ว่ากฎหมายดังกล่าวจะออกมาในรูปแบบใด