คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย รับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022”

คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย รับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"
No items found.
คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย รับโล่เกียรติยศ เชิดชูเกียรติ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022"

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2022 คุณปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด ในเครือ บมจ.ปริญสิริ ได้รับโล่เกียรติยศและเชิดชูเกียรติเป็น "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์"

ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" และ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022" จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในงานพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เกียรติยศแก่ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022" และ "บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022"