PRIN Highlight

โครงการเด่น

Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

“เซล ศาลายา” คอนโดจากปริญสิริ คว้ารางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาคอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018
(PEAT 2018) โดยทาการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่อยู่อาศัย

คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัล จาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยโครงการคอนโดจากปริญสิริที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
โครงการเซล ศาลายา (Zelle Salaya) คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขา คอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561
(Best Green Eco Low Rise Condominium 2018)

โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ

สัมผัสความสวยงาม และสภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการเซล ศาลายา และเซล รัตนาธิเบศร์ ได้แล้ววันนี้


อ่านต่อ
ปริญสิริ ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) 
พร้อมพนักงาน ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่คนพิการ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์
โดยนำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคมากมาย อาทิ โทรทัศน์ เครื่องทำน้ำเย็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผง น้ำยาถูพื้น ฯลฯ สำหรับกิจกรรมนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ
ที่ปริญสิริได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

อ่านต่อ
ปริญสิริ จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2017 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษางานวิจัย
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบทุนการศึกษาผ่านกองทุนพัฒนานักศึกษาจำนวน 400,000 บาท
โดยมี ดร.วิชา จุ้ยชุม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร

 

อ่านต่อ