PRIN Highlight

โครงการเด่น

Events & News

ข่าวสารปริญสิริ

“ปริญสิริ” คว้ารางวัลใหญ่ BCI Asia Top 10 Developers Award 2018

คุณสัญญา สุวรรณพิบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท รับรางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Award 2018” ในงานมอบรางวัล BCI ASIA AWARDS 2018 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 2018 ที่ผ่านมา

 

สำหรับปีนี้ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยม รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2018 จากโครงการซิตี้เซนส์ พระราม2-ท่าข้าม โครงการทาวน์โฮมแนวคิดใหม่ บนทำเลพระราม 2 โดยมี มร.มาทิอัส ครัฟฟ์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ FuturArc Journal เป็นผู้มอบรางวัล   

 

งานมอบรางวัล BCI ASIA AWARDS นี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ประเทศไทย และเวียดนาม โดยวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีผลงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

 

รับชมรีวิวเจาะลึกโครงการซิตี้เซนส์ พระราม2-ท่าข้าม

https://www.youtube.com/watch?v=Z5__tcEnWPA

 

Tel. 1753 เยี่ยมชมโครงการได้ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.

 

อ่านต่อ
รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018

 

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2018 คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 และรางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโดย มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์

สำหรับ รางวัลเกียรติยศระดับโลก ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 นี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำผู้ทำคุณประโยชน์ทางศาสนาและสังคมส่วนรวม องค์กรบริหารดีเด่น ที่มีความสามารถ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจที่มีคุณธรรมดีเด่นแห่งปี

ส่วน รางวัลเกียรติยศ ต้นบุญ-ต้นแบบ The IDOL 2018 เป็นรางวัลที่พิจารณามอบให้ผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนมีจิตอาสา อุทิศทุ่มเท เสียสละ เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานโดดเด่นที่สร้างประโยชน์ต่อองค์กร

นับเป็นอีก 2 รางวัลที่ช่วยยืนยัน ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรปริญสิริ ที่ตั้งใจพัฒนาทุกโครงการให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

 

อ่านต่อ
“เซล ศาลายา” คอนโดจากปริญสิริ คว้ารางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขาคอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดงานประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการส่งออก Property Export Awards Thailand 2018
(PEAT 2018) โดยทาการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้คุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่อยู่อาศัย

คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปริญสิริ จากัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร ได้ขึ้นรับรางวัล จาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยโครงการคอนโดจากปริญสิริที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
โครงการเซล ศาลายา (Zelle Salaya) คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 สาขา คอนโด Low Rise ประเภทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ประจาปี 2561
(Best Green Eco Low Rise Condominium 2018)

โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้คุณภาพ

สัมผัสความสวยงาม และสภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการเซล ศาลายา และเซล รัตนาธิเบศร์ ได้แล้ววันนี้


อ่านต่อ