เสนอขายที่ดินกับ ปริญสิริ

ข้อมูลรายละเอียดที่ดิน

ขนาดที่ดิน
*
-
-
ราคาที่ดิน
*
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
*
ลักษณะที่ดิน / จุดสังเกต
*
พิกัด (ยึดตาม Google Maps)
*
ค้นหา ละติจูด ลองจิจูด จาก Map
*กรอกละติจูด ลองจิจูดที่ท่านทราบและกดค้นหาเพื่อปักหมุด หากท่านไม่ทราบสามารถค้นหาพิกัดและเลื่อนหมุดเพื่อพิกัดที่ถูกต้องได้
*
รูปที่ดิน
*
(อย่างน้อย 1 รูป)
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
ขนาดหน้ากว้างที่ดิน (เมตร)
*
ไม่ต้องกรอกหน่วย
ขนาดถนนด้านหน้า (เมตร)
*
ไม่ต้องกรอกหน่วย
สีตามผังเมือง
*
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)
เช็คถูก
ทางบริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้วและจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด
กรอกรายละเอียดที่ดินเพิ่ม (กรณีมีมากกว่า 1 ผืน)
Oops! Something went wrong while submitting the form.